Átadták a Dunaújváros Közszolgálatáért Díjat

|2019-06-27T19:22:16+02:002019 június 27.|Nincs hozzászólás
Dunaújváros Önkormányzata minden évben megemlékezik a köztisztviselők és a kormánytisztviselők, a közigazgatásban dolgozó szakemberek munkájáról és elismeri a polgárokért tett erőfeszítéseiket is.

Július első napja a köztisztviselők és a kormánytisztviselők, a közigazgatásban dolgozó szakemberek ünnepe, amiről idén is megemlékezett Dunaújváros önkormányzata a Városházán tartott ünnepségen csütörtökön írta a Dunaújváros Online. A hagyományoknak megfelelően ezen az ünnepségen adják át a Dunaújváros Közszolgálatáért Díjat is azon köztisztviselőknek, akik a város fejlődése, továbbá Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tevékenységének javítása érdekében kiemelkedő munkát végeznek, és legalább tíz év közszolgálatban eltöltött jogviszonyban a közérdeket elismerten szem előtt tartó tevékenységet folytatnak. A díjakat Cserna Gábor polgármester adta át. Mint mondta, bár a köztisztviselők mindannyian különböző végzettséggel rendelkeznek, különböző területeken dolgoznak, összeköti őket az a szolgálat, amit a polgárok segítése érdekében végeznek.

A rendszerváltozás hajnalán alakuló önkormányzatokban még szokatlan volt, hogy különböző felfogású politikai erők működtek együtt a helyi feladatok megoldásában. Ma már nem, sőt, így tartjuk természetesnek valamennyien, akik a választópolgárok bizalmából kaptuk a feladatot helyi közösségünk működtetésére. Az eltelt huszonkilenc esztendőben sok minden megváltozott az önkormányzatok feladataiban, finanszírozásában, de az továbbra is alaptétel, hogy minden településnek legyen önkormányzata. Legyen, mert az önkormányzati rendszer a magyar demokrácia megbecsült vívmánya. Az önkormányzat felel azért, hogy fejlődjön Dunaújváros, gyarapodjon a város. Kötelességünk fejleszteni az úthálózatot, a közösségi tereket, de ennél is fontosabbnak tartom, hogy megszervezzük Dunaújváros polgáraival a közös életünket, hogy minden itt élő ember, minden itt élő család a magáénak érezze ezt a várost. Ezt a munkát ismeri el önkormányzatunk azzal, hogy helyi rendeletünk értelmében július 1-je, a Közszolgálati Tisztviselők Napja, munkaszüneti nap. Másfél éve az Önök illetményalapját –saját forrásainkból – a törvényi mértéknél magasabb összegben állapítottuk meg

– mondta a polgármester. A köszöntő után a díjak átadása következett, Dunaújváros közgyűlése a Dunaújváros Közszolgálatáért díjat az idei évben Nyesőné Frész Anikó adóügyi vezető ügyintéző részére, Kozma Miklósné közigazgatási hatósági ügyintéző részére, valamint Kovács Éva belső kontroll felelős részére adományozta.

A díjátadást követő ünnepi fogadáson Sürü Renáta jegyző mondott pohárköszöntőt. Mint mondta, vezetőként öt éve jelentheti ki, milyen büszke mindenkire a dolgozók közül és azt, milyen remek csapattá váltak együtt az évek során. Egy olyan csapattá, amelyik együtt dolgozik az emberekért, az itt lakókért és együtt néz szembe a mindennapos kihívásokkal, ezért az elhivatott munkáért pedig hatalmas köszönet jár mindenkinek.

Nyesőné Frész Anikó közszolgálati pályafutását 2000-ben a nagykarácsonyi önkormányzatnál kezdte, majd 2004-től hivatalunk adóhatósági osztályánál helyezkedett el. Szakmai fejlődése érdekében 2005-ben közigazgatási szakvizsgát tett. Kezdetben iparűzési és építményadó ügyintézői feladatot látott el. Szakmai tudása, a feladatának minél magasabb szinten történő ellátására való törekvése hamar megmutatkozott a munkája során. Mindezek felelősségteljesebb munkakör betöltésére predesztinálták, így a könyvelési, majd ezen túlmenően az osztályvezető helyettesi feladatok ellátása vált feladatkörévé. Munkáját a legnagyobb odafigyeléssel, szorgalommal és pontossággal látja el. Azon kivételes munkatársak közé tartozik, aki mindenkor határtalan türelemmel és önzetlenül tud másokat segíteni, tanáccsal, iránymutatással szolgálni a nehezen megoldható kérdésekben. Nyitott, széles látókörű köztisztviselő, aki képes könnyen befogadni az újat és továbbadni azt. Nem torpan meg a kihívások előtt. Közreműködésével került bevezetésére az elmúlt években önkormányzati adóhatóságunknál az ügyfelek adminisztrációs terheit csökkentő elektronikus ügyintézés, továbbá jelentős szerepet vállalt az új önkormányzati informatikai rendszerhez, az ASP Adó szakrendszerhez történő csatlakozás előkészítésében, annak az évi bevezetésében. Az önkormányzat gazdasági érdekeit szem előtt tartva, az ügyfeleket tisztelve, azokat segítve és a törvényi előírásokat betartva példamutatóan végzi munkáját. Alapvetően csendes, ám határozott és mindig kedves, önzetlen kolléganő, aki nagy tiszteletnek örvend a munkatársai körében.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, az elhivatott, példaértékű, és magas szakmai színvonalon végzett tevékenységének elismeréseként, a Dunaújváros Közszolgálatáért Díjat Nyesőné Frész Anikó részére adományozta.

Kozma Miklósné középiskolai tanulmányai után az adonyi Magyar Postahivatalnál helyezkedett el. 1984-től a Ruhaipari és Szolgáltató Szövetkezetnél dolgozott, majd 1987-től egy rövid ideig az Adonyi Nagyközség Tanácsnál írnokként tevékenykedett. A következő évtől adminisztrátorként dolgozott a Budapest Vidéki Postaigazgatóságnál egészen 1992-ig. Ezt követően került a közigazgatásba, ugyanis 1992-ben helyezkedett el Adony Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási ügyintézőként. 2001-ben fejezte be tanulmányait a Dunaújvárosi Főiskolán, ahol mérlegképes könyvelő képesítést szerzett vállalkozási szakon. 2009-ben diplomázott a Budapest Corvinus Egyetemen, mint igazgatásszervező. Továbbá ügykezelő alapvizsgával, közigazgatási alapvizsgával, és anyakönyvi szakvizsgával is rendelkezik. 2014 áprilisától a Polgármesteri Hivatalunk kollektíváját erősíti, először mint anyakönyvvezető, majd közigazgatási hatósági ügyintéző. Jelenlegi beosztása mellett, napjainkban is intézi és közreműködik az újonnan honosított állampolgárok eskütételének lebonyolításában. Kiváló szervezőképességét, kapcsolatteremtő készségét nagyszerűen kamatoztatja munkája során. Munkavégzésére a szakmai hozzáértés, precizitás, kiemelkedő problémamegoldó képesség jellemző.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, az elhivatott és magas szakmai színvonalon végzett tevékenységének elismeréseként, a Dunaújváros Közszolgálatáért Díjat Kozma Miklósné részére adományozta.

Kovács Éva az Államigazgatási Főiskola igazgatási-szervező szakán szerzett diplomát 1989- ben. Tudását folyamatosan gyarapította, 1989-ben anyakönyvi szakvizsgát, 2000-ben közigazgatási szakvizsgát, 2006-ban ECDL vizsgát tett. Jelenlegi munkájából adódóan folyamatosan képezi önmagát, nyomon követi az önkormányzatokat érintő aktuális változásokat, és naprakész a legfrissebb jogszabály módosításokban is. 1977 augusztusától csaknem harmincnégy éven át a dunavecsei önkormányzatnál dolgozott, először mint gazdálkodási, majd adóügyintéző csoportvezetőként.1988-tól 1994-ig az igazgatási csoportot vezette. 1994-től tíz éven keresztül aljegyzői és hatósági osztályvezetői munkakört töltött be, végül 2004 és 2011 között Dunavecse Város jegyzőjeként dolgozott. Ezután fél évig egyéni vállalkozóként tevékenykedett, majd 2013 tavaszán a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal gyámügyi ügyintézője lett. Hivatalunkban 2013 júliusában kezdett el dolgozni, mint jogi és szervezési ügyintéző. 2015. június elsejétől a Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer felelőse. Legfontosabb feladatai, többek között a jegyző felelősségi körébe tartozó belső kontrollrendszer kialakításával, működtetésével, valamint az itt előírt intézkedések megvalósításának koordinálásával, azok nyomon követésével kapcsolatos munka folyamatos végzése. Kiemelt szerepe van az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásában. A hivatal Szervezeti Működési Szabályzatának, szervezeti egységei ügyrendjének, valamint a hivatalt érintő belső szabályzatok kidolgozásának kulcsfontosságú szereplője. Munkáját mindig a legalaposabban, maximalista módon végzi. Szakmai tudása és önzetlensége végtelen szerénységgel párosul. Munkatársai bármikor bizalommal, feltétel nélkül fordulhatnak hozzá mind szakmai, mind magánéleti kérdésekben.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a több mint negyvenéves közigazgatásban végzett kimagasló és lelkiismeretes szakmai tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Közszolgálatáért Díjat Kovács Éva részére adományozta.

Forrás, fotó: Dunaújváros Online

 

 

 

 

  •  
  •  
Szóljon hozzá Facebook profillal!

Szóljon hozzá email címmel!